Dostawca serwisu

Klimczak Sp z o.o.
ul. Katowicka 75
42-263 Wrzosowa

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000145673
Numer identyfikacji podatkowej: 5732520397